Första inlägget på nya siten!

Testar att skriva ett inlägg i bloggen på nya siten. Det är första gången jag använder detta verktyg för att göra en site, Composite C1. Helt hostat i Windows Azure och jag måste säga att det verkar riktigt bra!

Första inlägget på nya siten!

Andreas Eriksson 14 januari 2014
Testar att skriva ett inlägg i bloggen på nya siten.

Det är första gången jag använder detta verktyg för att göra en site, Composite C1. Helt hostat i Windows Azure och jag måste säga att det verkar riktigt bra!

To use the DISQUS service as your comment system in this blog, you should have a DISQUS account and register your website.

  1. Log into your DISQUS account
  2. Copy or make a note of the site shortname shown in the "Settings" under "Site Identity".
  3. Now log into the C1 Console of your website and edit the page with the "Composite.Community.Blog.BlogRenderer" function.
  4. In the function properties of "Composite.Community.Blog.BlogRenderer", select the "Comments Service Keys" parameter, switch to "Constant" and enter the site shortname.
  5. Click "OK" to save the changes, then save and publish the page.

Archive

Tags